• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De 7 trends voor 2018 op het gebied van Happiness At Work

Gepubliceerd op: 28-12-2017

Succesbureau is partner van Het HappinessBureau, dat net als Succesbureau bedrijven en organisaties ondersteunt die het werkgeluk van hun werknemers willen vergroten. In hun zoektocht naar trends voor 2018 op het gebied van werkgeluk is o.a. ons gevraagd hardop mee te denken en onze bijdrage in onderstaand artikel te leveren. Succesbureau verwacht in 2018 grote stappen te zien om medewerkers meer autonomie te geven en zo meer resultaat te behalen en gelukkiger maar zeker ook gezonder op het werk

De 7 trends voor 2018 op het gebied van Happiness at Work

DOOR LUCAS SWENNEN - Samen met 20 partners is het HappinessBureau het afgelopen jaar sterk gegroeid, en heeft het vooral organisaties geïnspireerd en geholpen met het aan de slag te gaan met gelukkig werken. Dat heeft ons gevoed met veel inzichten, op basis waarvan we graag enkele voorspellingen doen wat er komend jaar veel aandacht zal krijgen.

  1. Meten is weten, gissen is missen

Hoe gelukkig zijn de medewerkers in je organisatie eigenlijk? Steeds meer organisatie zullen deze vraag willen beantwoorden om vervolgens gericht acties en activiteiten te kunnen ontplooien. Daar waar het nu voor veel organisaties gebruikelijk is om slechts eens in de een of twee jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te voeren, zien we dat organisaties meer en meer kort cyclisch willen meten, tot wel enkele keren per jaar. Daar waar financiële informatie (twee)wekelijks wordt gerapporteerd, zal het eens in de een of twee jaar bevragen van de medewerkers steeds vreemder overkomen. Medewerkers zijn belangrijk, dus organisaties moeten steeds beter weten hoe gelukkig ze zijn.

Het HappinessBureau heeft samen met onderzoeksbureau Steda een benchmark opgesteld voor Happiness at Work. Op de vraag ‘Als je naar de afgelopen maand kijkt, hoe gelukkig was je op je werk?’, is de score over alle respondenten (bijna 1800 werkenden) een 7,2. Er zijn echter verschillen tussen medewerkers en (senior) managers.

 

2. Aandacht voor de Employee Experience

Wat gebeurt er in jouw organisatie na het sollicitatiegesprek, het tekenen van het arbeidscontract in de periode tot de eerste werkdag? Grote kans dat er niet veel gebeurt. In 2018 zullen op dat deel en de overige delen van de employee journey forse stappen worden gemaakt. In alle contacten die een medewerker kan hebben met de organisatie zal worden gekeken hoe deze geoptimaliseerd kunnen worden. Als gelukkige medewerkers het verschil maken voor de klanten en de organisatie, dan zal het komende jaar meer worden gekeken welke momenten in de employee journey er echt toe doen. Zoals Richard Branson zegt: ‘Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients’.

Een belangrijk onderdeel van een organisatie en de employee experience  is de cultuur. In onze benchmark hebben we hiernaar gevraagd. Met de stelling ‘vanwege onze cultuur willen mensen hier graag werken’ is 47% van de respondenten het Eens of Sterk mee eens.

 

Lees meer over Employee Experience in ons gratis eBook De 5 factoren van de beste Employee Experience.

3. Bye bye verouderde leiderschapsstijlen

‘Het enige compliment dat mijn medewerkers krijgen, is aan het eind van de maand als het salaris wordt gestort’. Ja, deze uitspraak hebben we ook in 2017 nog gehoord, maar zal hopelijk zijn langste tijd gehad hebben. Managers zullen hun medewerkers steeds meer centraal stellen. Door te coachen, te luisteren, meer een mentor dan een baas te zijn. Partner van het HappinessBureau Alex Slavenburg (Happimotion) stelt dat focus op werkgeluk vraagt om bewust gedrag van management en medewerkers. Hij verwacht voor 2018 meer aandacht voor gedrag bij Agile werken, waarbij leiders meer rekening zullen houden met de samenstelling van hun teams en de behoeften die de verschillende medewerkers hebben. Iedere medewerker heeft een eigen manier van leren en werken. De wijze waar hierop wordt ingespeeld is een graadmeter voor succes en wendbaarheid binnen een organisatie.

In onze benchmark hebben we diverse vragen gesteld over leiderschap. 52% van de respondenten (eens of sterk mee eens) vertrouwt het management. Er is daarbij fors verschil te zien tussen de sectoren. Van de respondenten geeft 36% aan zijn/haar leidinggevende als een mentor of coach te zien.

 

Meer weten over Agile leiderschap?

Lees daarover in ons gratis eBook De 5 factoren van de beste Employee Experience. Of meld je aan voor de workshop werkgeluk en leiderschap die op 1 maart plaatsvindt.

4. Meer autonomie voor medewerkers is cruciaal in werkgeluk

Zoals de Net Promoter Score iets zegt over de mate waarin klanten de organisatie zouden aanbevelen, zegt de eNPS iets over de mate waarin medewerkers hun eigen organisatie zouden aanbevelen. In Europa ligt de gemiddelde score op -10 (op een schaal van -100 tot +100) en die score geldt ook voor Nederland, zo vonden wij in ons eigen onderzoek. Er is echter een groot verschil tussen (senior) management en medewerkers. De antwoorden op de door het HappinessBureau ontwikkelde vragenlijsten lieten interessante resultaten zien, waaronder het verschil in de mate waarin management en medewerkers hun eigen werk kunnen indelen of door de organisatie in staat worden gesteld om resultaten te behalen. Organisaties zullen in 2018 stappen zetten om medewerkers meer autonomie te geven en zo meer resultaat te behalen en gelukkiger op het werk te worden.

In onze benchmark hebben we de volgende stelling aan de respondenten voorgelegd: ‘De organisatie stelt mij in staat om resultaten te behalen.’ 59% van de medewerkers is het eens of zeer eens met deze stelling. Bij het senior management ligt deze score bijna 20 procentpunten hoger (78%).

 

Meer weten over Zelfsturing? Lees ons gratis eBook De 12 dingen die je moet weten over gelukkig werken.

5. Gezond en gelukkig

HappinessBureau-partners Johannes Noor en Karin Rixt Smalbil (het Succesbureau) constateren dat door de combinatie van vergrijzing van het personeelsbestand en het verschuiven van de pensioenleeftijd, werkgevers de uitdaging aangaan hun medewerkers gezond en gelukkig te houden. Dat leidt tot betrokken, gemotiveerde en meer productieve werknemers die minder vaak ziek zijn. Daarmee neemt het verzuim en de arbeidsongeschiktheid af.

Voor tips over geluk en gezondheid, kijk verder op deze nieuwssite HPBBnieuws.nl.

6. Creëren van Vrollega’s

Cynthia Noordoven (Sense2B), partner van het HappinessBureau, wijst op het belang van goede relaties op het werk. In hun onderzoek naar employee engagement vraagt Gallup respondenten of ze een vriend hebben op het werk. Dit onderzoeksbureau stelt dat, hoewel niet iedere organisatie het omarmt, het hebben van vriendschappen op het werk bijdraagt aan betere resultaten en de loyaliteit van klanten. Cynthia verwacht dat organisaties meer aandacht zullen geven aan het bevorderen van collega’s die vrienden worden, dankzij Ben Tiggelaar aangeduid met de term Vrollega’s. Teams met ‘beste’ vrienden hebben veel meer lol in het werk en presteren beter. Ze zijn krachtiger, minder kwetsbaar en binnen deze teams ligt het ziekteverzuim een stuk lager

In onze benchmark geven de respondenten aan dat ze een goed contact hebben met hun collega’s (80% eens of sterk mee eens). Een goed contact betekent echter nog niet dat zij zich ook in hun werk ondersteund voelen door collega’s. 62% geeft aan zich ondersteund te voelen (eens of sterk mee eens).

 

Voor meer informatie over het belang van Verbinding binnen teams, zie ons gratis eBook De 12 dingen die je moet weten over gelukkig werken.

7. Sturen op geluk

Toen het HappinessBureau in 2015 startte, werd er nog enigszins vreemd gekeken naar het onderwerp Gelukkig Werken. Een workshop over het onderwerp was meer iets voor het jaarlijkse teamuitje, dan dat een organisatie er zelf mee aan de slag wilden. We zien dat na het eerste jaar van kennismaking met het onderwerp interesse volgde naar organisaties die er al mee bezig waren. En die waren er gelukkig genoeg. Nadat het HappinessBureau haar eerste event Happy People – Better Business als introductie zag over het onderwerp, zo konden tijdens het tweede event organisaties aan het woord komen die met het onderwerp al in hun organisatie aan de slag waren. De volgende fase is dat organisaties op grotere schaal ermee aan de slag gaan en dus om de tools vragen om gelukkig werken achter hun voordeur te introduceren. Het HappinessBureau hanteert daarbij een aanpak waarbij zowel naar de medewerker als naar de organisatie wordt gekeken; beide hebben immers een verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van werkgeluk in de organisatie.

Het HappinessBureau heeft twee vragenlijsten ontwikkeld over Happiness at Work.

Het P3F-onderzoek vraagt medewerkers naar hun eigen werkgeluk (medewerkersperspectief). Het HEART-onderzoek kijkt naar in welke mate de organisatie het werkgeluk van medewerkers faciliteert (organisatieperspectief).

Zelf aan de slag met Gelukkig Werken?

  • Het HappinessBureau heeft een opleiding Werkgelukdeskundige ontwikkeld die (als 6-daagse opleiding) ook samen met de Erasmus Universiteit en Fontys Hogeschool wordt aangeboden.
  • Het HappinessBureau heeft tal van workshops ontwikkeld over gelukkig werken en de verschillende aspecten daarvan.
  • Weten waar jouw organisaties staat? Het HappinessBureau voert samen met onderzoeksbureau Steda metingen uit voor tal van (inter)nationale organisaties. Voor Nederland kunnen de resultaten worden vergeleken met onze benchmark.
  • Nog meer inspiratie nodig? Kom naar het grootste event over Happiness at Work in Nederland, ons Happy People – Better Business event, op 20 maart 2018 in het Parktheater te Eindhoven.