• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Hoe ziet de nieuwe manager van de toekomst er uit? 11 tips!

Gepubliceerd op: 30-09-2017

Hoe ‘De Nieuwe Manager’ er in de toekomst uit zal zien is een bijna niet te beantwoorden vraag. Het hangt onder andere af van de bedrijfstak, de levensfase van de organisatie, het type medewerkers en hun ambities. Sterk veralgemeniserend is er een aantal ontwikkelingen waar te nemen wat betreft de manager van de nabije toekomst.

1. Stuur juist aan op het realiseren van een gezamenlijke missie of ambitie (vooral bij professionals), en weinig op controle en beheersing. Medewerkers weten vaak meer dan hun manager, ze zijn steeds hoger opgeleid.
2. Leer te leven met medewerkers die door ICT-technologie wel bereikbaar zijn maar die maar incidenteel op de werkplek aanwezig zijn.
3. Méér sturen op afstand en op resultaat (output: wat lever je op?), minder sturen op ‘throughput’. Op verzoek begeleiden (coachen: hoe doe je je werk?).
4. De populaire manager is niet altijd de beste manager. De kunst is het vinden van een balans tussen ‘leiden’ (duidelijk zijn) en ‘verleiden’ (motiveren, persoonlijke belangstelling tonen).
5. Medewerkers helpen hun grenzen te stellen ten aanzien van bereikbaarheid (wat is gewenst?), en ze helpen bij het trekken van de grens tussen werk en privé.
6. De inzetbaarheid van medewerkers helpen verbeteren: welke ervaring of opleiding heeft een medewerker nodig om een volgende stap te maken? De opgave voor de manager is het balanceren tussen het kortetermijnbelang van de organisatie en het langetermijnbelang van de medewerker (vergroten van zijn eigen inzetbaarheid).
7. Medewerkers bewust inzetten in verschillende rollen en verantwoordelijkheden:
wie is toe aan welke (project)rol? Vraag je steeds dezelfde medewerkers voor projecten of wissel je dat bewust af?
8. ‘Fatsoenlijk’ en ethisch gedrag laten zien (wees een voorbeeld.)
9. Wat nodig is zijn managers die niet het eigenbelang vooropstellen maar dat van allen die er gevolgen van ondervinden. Kenmerkende elementen hierbij zijn: integriteit, authenticiteit en bereidheid om te dienen.
10. Zorg voor duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord organiseren, zorg voor gezonde medewerkers en steun goede doelen als organisatie.
11. Geef complimenten en stuur op mogelijkheden en niet op beperkingen.

 

 

 

Bron: Management impact, managen is gewoon doen