• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Invloedrijk leiderschap - wordt 'The Happy Leader'

Gepubliceerd op: 29-11-2017

Invloedrijk leiderschap; wordt ‘the happy leader’ In een recent artikel in de Harvard Business Review, "Connect, then lead", pakken de auteurs Cuddy, Kohut en Neffinger de 500 jaar oude vraag aan: "Is het beter om geliefd of juist gevreesd te worden?" In hun onderzoek ontdekten ze dat het antwoord beide is. Wanneer we anderen beoordelen als leiders, kijken we naar twee kenmerken: hoe lief ze zijn (hun warmte, verbondenheid of betrouwbaarheid) en hoe angstaanjagend ze zijn (hun kracht, keuzevr

 

Invloedrijk leiderschap; wordt ‘the happy leader’

Het is interessant op te merken hoe een onbalans van deze kenmerken anderen beïnvloeden. Mensen die competent zijn bevonden maar niet warm zijn lokken vaak afgunst uit. Aan de andere kant hebben mensen die als warm maar incompetent worden beschouwd de neiging medelijden op te wekken. Medeleven daarentegen kan ons ertoe bewegen degenen die we medelijden te helpen, maar ons gebrek aan respect zal ons uiteindelijk ertoe brengen ze te verwaarlozen.

Dus, wat is nu beter; lief zijn of sterk zijn? De auteurs stellen dat leiders die de neiging hebben hun kracht, bekwaamheid en geloofsbrieven te benadrukken voordat ze vertrouwen vestigen, het risico lopen om gevreesd te worden, en daarmee ook een groot aantal andere disfunctionele gedragingen.

Effectiviteit

Angst ondermijnt ook creativiteit en probleemoplossing, waardoor medewerkers 'vast kunnen lopen'. Dit wordt geïllustreerd door onderzoek dat werd afgerond door Jack Zenger en Joseph Folkman. In een onderzoek onder 51.836 leiders werden slechts 27 van hen beoordeeld in het onderste kwartiel wat betreft likability en in het bovenste kwartiel wat betreft algemene effectiviteit van leiderschap. Met andere woorden, de kans dat een manager - die sterk wordt afgekeurd - als een goede leider wordt beschouwd, is slechts ongeveer één op de 2000.

Betrouwbaarheid

En wat gebeurt er als we eerst met kracht leiden? Het is interessant om op te merken dat, hoewel velen van ons ernaar streven anderen te laten zien hoe bekwaam we zijn, we vaak niet de behoefte voelen om te bewijzen dat we betrouwbaar zijn. Dit is in tegenspraak met wat onderzoek bewijst, namelijk dat het bewijs van betrouwbaar zijn het eerste is waar we naar zoeken in anderen. 

Competentie in de eerste plaats ondermijnt leiderschap. Mensen kunnen zich naar buiten toe gedragen, maar ze zijn veel minder geneigd om de waarden, cultuur en missie van de organisatie over te nemen.

Warmte en kracht

Wat gebeurt er als we leiden met warmte? Onderzoek toont aan dat mensen consequent warmte opnemen vóór competentie. Vertrouwen verhoogt het delen van informatie, openheid en van samenwerking. Vertrouwen vergemakkelijkt ook de uitwisseling en acceptatie van ideeën. De auteurs wijzen erop dat de belangrijkste uitkomst van vertrouwen de mogelijkheid is om de houding en overtuigingen van mensen te veranderen, niet alleen hun uiterlijk gedrag.

Authenticiteit

Overweldigd voelen? Op basis van dit artikel lijkt het erop dat de beste manier om te leiden met beide is, maar zelfs Machiavelli besefte de uitdaging toen hij zei: "Het is moeilijk om ze te verenigen (liefde en angst) in één persoon, het is veel veiliger om gevreesd te worden dan pas geliefd. "Als je er dus goed over nadenkt, kunnen de eigenschappen elkaar eigenlijk versterken. Wanneer we een gevoel van persoonlijke kracht voelen, hebben we de neiging om meer open, minder bedreigd en minder bedreigend te zijn in stressvolle situaties. Als we ons zelfverzekerd en kalm voelen, projecteren we authenticiteit en warmte.

Hormonen? 

Dus, hoe worden we ‘Happy Leaders’? Leiders die problemen hebben zonder in de problemen te komen? Leiders die de mensen om hen heen gerust kunnen stellen dat de uitdagingen waar we mee te maken krijgen, uiteindelijk uit zullen pakken. Geloof het of niet; het begint allemaal met hormonen! Onderzoek suggereert dat twee hormonen een grote rol spelen in de manier waarop we voor leiderschap staan: testosteron (geassocieerd met assertiviteit, verminderde angst, en bereidheid om te concurreren en risico's te nemen) en cortisol (geassocieerd met stress en stressreactiviteit).

Leiders die dit unieke fysiologische profiel vertonen worden gezien als de meest effectieve leiders, ongeacht geslacht.

 

DOOR SMALBIL

Bron: Influential Leadership - Become the Happy Warrior.